Katarzyna Jassa - Trener Personalny szkolenie – Olimpijka

9g8eyVjO_9_MSeBQLDM2c96sSKa2F__jYaMzXa0uDtU

Katarzyna Jassa – Kocha sport. Przez wiele lat związana z jeździectwem. Uczestniczka wielu konkursów skoków przez przeszkody na poziomie ogólnopolskim. Od trzech lat pracuje jako instruktor fitness i trener personalny, co szybko stało się jej pasją i sposobem na życie. Nieustannie stara się podnosić swój poziom wiedzy i umiejętności poprzez regularne uczestnictwo w konwencjach i szkoleniach w Polsce i za granicą. Energiczna i wesoła, oddana swojej pasji.