Zdrowy kręgosłup - Trener Personalny szkolenie – Olimpijka

zdrowy_kregoslup

Zdrowy Kręgosłup

Dokument: Certyfikat
Czas trwania szkolenia: 8 godzin (1 dzień)
Koszt szkolenia: 330 zł

Opis szkolenia:
Jeden z najważniejszych elementów, stanowi 40% – 45% długości naszego ciała, dzięki któremu jesteśmy w stanie dokonać tak wiele. I kto by pomyślał, że obciążenie rzędu 1,5 tony jesteśmy
w stanie unieść. Jak to się dzieje? Postrzeganie aparatu ruchu jako całość  i zrozumienie zależności pomiędzy poszczególnymi jego elementami, poprawa ruchomości odpowiednich aktonów kręgosłupa, jego odżywianie pozwoli ci osiągnąć zdecydowanie więcej. Umiejętność bezpiecznej pracy z kręgosłupem uczyni cię naprawdę dobrym instruktorem i trenerem.

Tematyka szkolenia
• Budowa, funkcje, krzywizny i amortyzacja kręgosłupa
• Przyczyny bólu pleców
• Napięcia mięśniowe
• Wady postawy ciała – diagnostyka i leczenie (nauka utrzymywania prawidłowej postawy ciała,
zastosowanie ćwiczeń wzmacniających, równoważnych, mobilizacyjnych, rozluźniających, rozciągających)
• Nauka oceny postawy ciała
• Najczęstsze choroby kręgosłupa
• Bezpieczne pozycje wyjściowe
• Metodyka doboru ćwiczeń i ich kolejność

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
Szkolenie adresowane dla osób posiadających wiedze z zakresu anatomii i fizjologii człowieka,
osób z doświadczeniem w pracy jako instruktor w dziedzinach prozdrowotnych, fitnessie, fizjoterapii
lub rehabilitacji.