Step - Trener Personalny szkolenie – Olimpijka

step

Step

Szkolenie trwa dwa dni, dla osób, które ukończyły szkolenie na instruktora aerobiku.
Nauka kroków podstawowych, nazewnictwo oraz metodyka nauczania na stepie.
Każdy otrzymuje certyfikat uczestnictwa.