Państwowy Instruktor Aerobiku - OLIMPIJKA – Centrum Ruchu szkolenie trener personalny w Łodzi, trener osobisy personalny, szkolenie kurs instruktora aerobiku w Łodzi, kurs instruktora fitness

23mpBIO5gakCy3mzHJJlZ55NKaca0aZfRnm6rbju-_k

Państwowy Instruktor Aerobiku – Legitymacja Państwowa TKKF, honorowana na świecie

Tytuł uzyskany: Instruktor Rekreacji Ruchowej ze specjalnością fitness nowoczesne formy gimnastyki.
Czas trwania: 7 weekendów
Cena: 1490zł

Najbliższe terminy: 10-26 lipca (Summer Edycja, zjazdy od pon do piątku)

14-15 października (7 weekendów)

Szkolenie obejmuje:
Część ogólną: 65 godzin, program rekreacji ruchowej – egzamin teoretyczny
Część specjalistyczną: 107 godzin – egzamin praktyczny.
W skład szkolenia wchodzi:
-anatomia oraz biomechanika ruchu
-struktura zajęć aerobiku hi/lo,
-metodyka nauczania choreografii,
-kroki podstawowe i nazewnictwo,
-cueing,
-praca z muzyką,
-formy aerobiku,
-bezpieczeństwo wykonywanych ćwiczeń.

Wymogi:
-ukończone 18lat
-kserokopia świadectwa ukończenia szkoły co najmniej średniej (nie musi być matura)
-zaświadczenie lekarskie
-2 zdjęcia 3,5*4,5
-dowód wpłaty 650zł (zaliczka) – nie zwracamy zaliczki
-dobra koordynacja ruchowa
-poczucie rytmu
-co najmniej 2 lata uczestnictwo na zajęciach aerobiku

UWAGA!
z części ogólnej mogą być zwolnieni:
-absolwenci AWF, kierunek turystyka i rekreacja
-osoby posiadające tytuł instruktor rekreacji ruchowej z innej specjalizacji (np. z pływania)
-osoby, które są po innych kierunkach niż ww. po okazaniu indeksu, będą mogły być zwolnione
z przedmiotów, które będą pokrywać się z kursem.

Egzamin: część ogólna oraz część specjalistyczna (koszt 70zł)
Egzamin poprawkowy: 100zł